LULEÅ 30 jan 2020 Detta händer inom arbetsrätten just nu – arbetsrätten i verkligheten!

Nyhetsdag med Tommy Iseskog – Ur innehållet:

Nya lagar/regler

Nya LAS-åldersregler – Riktåldern för pension – Lägsta åldern för uttag av pension – Avslutning av anställning vid uppnådd LAS-ålder – Tidsbegränsad anställning efter uppnådd LAS-ålder – Anställningsskydd för äldre i annan lagstiftning än LAS – Nya stridsåtgärdsregler – Arbetsgivaravgift för unga – Avskaffar särskild löneskatt för äldre – Nya regler för nystartjobb – Förslag om nya regler för företagsbot – Utredningsförslag om korttidsarbete – Utredning om modernisering av arbetsrätten – Turordningsreglerna – Arbetsgivarens kompetensutvecklingsansvar – Uppsägningskostnader – Anställningsskydd för tidsbegränsat anställda – Förslag om utvecklingstid – Utredning om familjevecka – Förslag om förbud mot registerkontroll med undantag – Förslag om ändrade utstationeringsregler – Förslag om etableringsjobb – Pågående utredningsarbeten

Vad blir konsekvenserna inom arbetsrätten med utgångspunkt  från januariöverenskommelsen Tommy redovisar /kommenterar och analyserar

Aktuellt från Arbetsdomstolen och EU domstolen

Tommy kommer som vanligt att redovisa intressanta, viktiga och vägledande domar från AD- och EU domstolen

I SAMARBETE MED JURISTKONSULT I NORR OCH ALF NYBERG!

Plats: Scandic Luleå

Tid:    30 januari 2020  09.30 – 15.45 (08.30 – 09.30 samling, kaffe)

Pris:   4.290 kr /pers exkl. moms.  ( I priset ingår kaffe/lunch)

För anmälan och mer information