Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport januari 2020

Årets första domar är nu avkunnade i AD!

  • AD 2020 nr 1, som handlar om kollektivavtalsbrott, s 1
  • AD 2020 nr 2, som handlar om anställningens upphörande vid uppsägningstvist –interimistiskt beslut, s 7
  • AD 2020 nr 3, som handlar om direkt diskriminering, indirekt
    diskriminering eller diskriminering genom bristande tillgänglighet vid funktionsnedsättning, s 11
  • AD 2020 nr 4, som handlar om rätt till lön enligt anställnings-
    avtal, s 21

Ladda hem rapporten: AD-domar januari 2020