Tommy intervjuas i SVT om brister i vårdpersonalens skyddskläder

”Arbetsgivaren är skyldig att vidta alla åtgärder som behövs för att skydda personal som riskerar smittas på jobbet. Det säger arbetsrättsexperten Tommy Iseskog, som tror att chefer och kanske även politiker kommer ställas inför domstol.”

Ta del av hela intervjun på SVT.se