Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport augusti 2020

Hej alla deltagare i Aktuell Arbetsrätt! Här hittar ni augustirapporten som innehåller följande domar från Arbetsdomstolen:
• AD 2020 nr 46, som handlar om anställningsform och
omplaceringsskyldighet, s 1
• AD 2020 nr 47, som handlar om primär förhandlingsskyldighet och
hindrande av skyddsombuds fullgörande av sina arbetsuppgifter, s 11

Ladda hem rapporten: AD-domar augusti 2020