Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport september 2020

Hej alla deltagare,
Här kan ni ladda ned septemberrapporten, innehållande aktuella AD-domar:
• AD 2020 nr 49, som handlar om tredskodom och allmänt
skadestånd, s 1
• AD 2020 nr 50, som handlar om tredskodom om allmänt
skadestånd, s 7
• AD 2020 nr 51, som handlar om tredskodom och allmänt
skadestånd, s 9
• AD 2020 nr 53, som handlar om provanställning, förlängning av
provanställning, könsdiskriminering och brott mot föräldraledighetslagen, s 13
• AD 2020 nr 54, som handlar om förhandlingsskyldighet och
förhandlingsvägran, s 33

Ladda hem rapporten: AD-domar september 2020