Årets fördjupnings- och uppdateringsutbildning i arbetsrätt.

Utbildningen genomförs digitalt den 25 – 27 maj. Vi kommer självklart att avhandla regeringens förslag till ändringar i LAS som presenteras den 15 maj.

I övrigt – förutom temat om förändring och utveckling av LAS – innehåller programmet bl.a. följande teman:
· Diskrimineringslagens regler i praktisk tillämpning
· Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar i coronatider
· Övriga nyheter och pågående lagstiftningsarbete inom arbetsrättens område (skärpning av diskrimineringslagens regler vad gäller likabehandling, 180-dagarsregeln i sjukförsäkringen, EU:s balansdirektiv, regeringens nya arbetsmiljöstrategi och mycket annat)

Läs mer och boka din plats!