Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport mars 2021

Hej alla vänner i Aktuell Arbetsrätt!
Här kommer marsrapporten som innehåller följande domar:

• AD 2021 nr 10, som handlar om avskedande på grund av sexuella
trakasserier, s 1
• AD 2021 nr 11, som handlar om preskription av talan om skadestånd
enligt lagen om anställningsskydd, s 9
• AD 2021 nr 12, som handlar om skadestånd vid brott mot
semesterlagen och kollektivavtal, s 21
• AD 2021 nr 13, som handlar om arbetstagarbegreppet – konkludent
anställning, s 25
• AD 2021 nr 14, som handlar om avskedande vid oklarhet och genom
arbetsgivarens passivitet, s 33

Ladda hem rapporten: AD-domar mars 2021