Grundläggande intensivutbildning i arbetsrätt

Det här är en av Tommy Iseskogs mest uppskattade utbildningar. 100-tals nöjda deltagare har genomgått den här gedigna utbildningen i arbetsrätt och arbetsmiljö.

Under 5 dagar på vackra Krusenberg Herrgård avhandlar Tommy hela arbetsrätten, d.v.s kollektivavtal, föreningsrätt, anställning och anställningsskydd (tyngdpunkten i utbildningen), medbestämmande, arbetsmiljö, diskriminering, arbetstid, facklig förtroendeman och lite annat smått och arbetsrättsligt gott.

Läs mer här!