Aktuell Arbetsrätt: månadsrapport maj 2021

Hej alla deltagare, här laddar ni hem en ny månadsrapport med följande domar från Arbetsdomstolen att läsa i sommarsolen:

• AD 2021 nr 20, som handlar om orsakssamband mellan avskedande
och ekonomisk skada, s 1
• AD 2021 nr 21, som handlar om avskedande vid olovlig frånvaro, s 9
• AD 2021 nr 23, som handlar om kollektivavtalstolkning och
dataskyddslagstiftningen, s 15
• AD 2021 nr 24, som handlar om avskedande vid
förtroendeförbrukande handling, s 23

Ladda hem rapporten: AD-domar maj 2021