Aktuell Arbetsrätt: månadsrapport juni 2021

Hej alla deltagare i Aktuell Arbetsrätt, vi på Iseskog vill önska er alla en härlig sommar med de här domarna från Arbetsdomstolen:

  • AD 2021 nr 27, som handlar om förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen och entreprenörs-ansvarslagen, s 1
  • AD 2021 nr 29, som handlar om arbetsbrist, fingerad arbetsbrist, omplaceringsskyldighet och turordning, s 9
  • AD 2021 nr 31, som handlar om lönefordran vid företagsrekonstruktion och ackord, s 24

Ladda hem rapporten: AD-domar juni 2021