Aktuell Arbetsrätt: månadsrapport juli 2021

Hej,
hoppas att ni alla får en fin fortsättning på sommaren! Här kommer den gångna månadens domar från Arbetsdomstolen:

  • AD 2021 nr 32, som handlar om semesterersättning och krav från en arbetsgivare mot en arbetstagare avseende privata kostnader, s 1
  • AD 2021 nr 33, som handlar om lönefordran, s 23
  • AD 2021 nr 34, som handlar om medgiven talan vid avskedande, s 35

Ladda hem rapporten: AD-domar juli 2021