Aktuell Arbetsrätt augusti 2021

Hej alla vänner i Aktuell Arbetsrätt,
Arbetsdomstolen har haft mycket att göra i augusti. Här kommer rapporten som innehåller följande domar:

 • AD 2021 nr 35, som handlar om interimistiskt beslut rörande vetomot anlitande av ett bemanningsföretag, s 1
 • AD 2021 nr 36, som handlar om varsel om stridsåtgärder, s 9
 • AD 2021 nr 37, som handlar om förändring inom ramen för ett anställningsavtal eller uppsägning av anställningsavtal, s 19
 • AD 2021 nr 38, som handlar om tillämpning av kollektivavtal och
  godtagbar särbehandling på grund av ålder, s 33
 • AD 2021 nr 40, som handlar om otillåten kvittning, rätt för
  arbetstagaren att frånträda en anställning och provocerad uppsägning, s 47
 • AD 2021 nr 41, som handlar om avskedande vid felaktig
  tidrapportering, s 61
 • AD 2021 nr 42, som handlar om kollektivavtalsbrott, s 77

Ladda hem rapporten: AD-domar augusti 2021