Olaga hot är inte acceptabelt på en svensk arbetsplats

Tommy medverkade i Norrländska Socialdemokraten onsdag 1 september. Han gav sin syn på ett fall rörande Bussbolaget LLT där en medarbetare tvingats arbeta tillsammans med en kollega som bevisligen hotat honom. Olaga hot är grund för avskedande och Tommy är väldigt tydlig med att agerandet även strider mot arbetsmiljölagen!