Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport oktober 2021

Hej alla deltagare i Aktuell Arbetsrätt,
Oktoberrapporten från Arbetsdomstolen innehåller följande domar:
• AD 2021 nr 54, som handlar om reskostnadsersättning enligt
kollektivavtal, s 1
• AD 2021 nr 57, som handlar om förändring i en anställning eller en
förändring av anställning som är att jämställa med uppsägning/avskedande, s 9

Ladda hem rapporten: AD-domar oktober 2021