Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport november 2021

Hej alla deltagare i Aktuell Arbetsrätt,

På grund av rådande pandemiläge har vi beslutat att återigen ses digitalt nu i december. Vi hoppas att vi kan ses fysiskt igen i februari.

• AD 2021 nr 59, som handlar om olovlig stridsåtgärd och
rättegångskostnader, s 1
• AD 2021 nr 61, som handlar om primär förhandlingsskyldighet –
begreppet viktigare förändring och arbetstagar-
fallet, s 7
• AD 2021 nr 63, som handlar om uppsägning av personliga skäl av
arbetstagare som har haft en säkerhetsklassad befattning men inte längre uppfyller förutsättningarna för godkänd säkerhets-
klassning, s 17

Ladda hem rapporten: AD-domar november 2021