Vi ställer om våra fysiska föreläsningar till digitalt genomförande tills vidare

Vi har gått tillbaka till att genomföra alla föreläsningar/utbildningar digitalt igen. Vi vill inte bidra till smittspridning i samhället och vi är rädda om våra deltagare och vill inte utsätta dem för en ökad risk genom resande och fysisk samvaro. På det här sättet erbjuder vi samtliga deltagare de utbildningar man är bokad på. Vi ställde snabbt om när pandemin kom och har en egen studio med bra teknik. Vi hoppas att snart kunna återgå till det normala!