Begreppet ”kompetens” angående vårdpersonal

Angående Vaccinationskrav för vårdpersonal och begreppet kompetens

Då vi har fått många reaktioner och frågor angående vaccinationskrav, förtydligar Tommy Iseskog här begreppet kompetens i det här sammanhanget.

”Av olika skäl förändras kompetenskrav för olika arbeten över tid. Så kan exempelvis en viss utbildning bli ett krav för att ha ett visst arbete, även om det utbildningskravet inte gällt tidigare. I grunden är det arbetsgivaren som bestämmer vilka kompetenskrav som ska tillämpas för ett visst arbete.

När det gäller covid-19 tillkommer dessutom krav på arbetsgivaren vad gäller att förebygga smittspridning. Detta krav grundas på arbetsmiljölagen i förhållandet till arbetstagare och på till exempel vårdlagstiftningen i förhållande till tredje man. Eftersom världens ledande folkhälsomyndigheter (WHO och alla länders folkhälsomyndigheter) är överens om att vaccination är den bästa möjliga förebyggande åtgärden, när fysisk distansering inte går att upprätthålla, är det i princip dessa verksamheters skyldighet att iaktta ett vaccinationskrav. Den personalpolitiskt ”snälla” tolkningen är då att vaccination är ett kompetenskrav i de verksamheter där fysisk distansering inte går att upprätthålla.

När det gäller begreppet kompetens så omfattar det (inom arbetsrätten) allt som kan sägas vara förutsättningar för ett visst arbete. Det kan exempelvis avse hälsotillstånd eller andra tillstånd såsom arbetstillstånd; omständigheter som individen i vissa fall inte alls kan påverka. Det är inte ovanligt att det juridiska språket och ”allmänspråket” inte helt överensstämmer, särskilt inom arbetsrättens område.”