Nyutgivna boken Nya Visselblåsarlagen har fått betyget 5 av 5 hos Bibliotekstjänst!

Recensionsutdrag från Bibliotekstjänst

BTJ-häfte nr 3, 2022

Lektör: Kent Lindkvist

…”Tommy Iseskog, som tidigare skrivit Visselblåsarlagen (2016), beskriver ingående denna EU-initierade process. Inledningsvis diskuterar författaren visselblåsares rättigheter i förhållande till olika lojalitetsåtaganden. Därefter kommenterar han den nya lagens alla regler: skyddsformer, intern och extern rapportering, behandling av personuppgifter, dokumentationsregler, tystnadsplikt, tillsynsförhållanden samt lagens ikraftträdande. Det är en välskriven och pedagogiskt upplagd handbok för arbetsgivare, arbetstagare och för den som är intresserad av visselblåsning i allmänhet.”…

…”Boken innehåller fyra bilagor: EU:s visselblåsardirektiv, den nya lagtexten som trädde i kraft den 17 december 2021, förordning till den nya lagen samt ett förslag till utformning av den information som verksamhetsutövare ska lämna enligt visselblåsarlagen. Omfattande och synnerligen väl genomarbetat sakregister med ca 600 uppslagsord. Boken kan användas som referensbok.”…

Till bokhandeln