Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport februari 2022

Hej alla deltagare,
Här kommer februari månads domar från Arbetsdomstolen:

  • AD 2022 nr 8, som handlar om fastställelsetalan, övergång av verksamhet, arbetsbrist och turordning, s 1
  • AD 2022 nr 9, som handlar om kollektivavtalstolkning, s 9
  • AD 2022 nr 11, som handlar om befogenhetsöverskridande vid träffande av avgångsavtal och oskäligt avgångsavtal, s 23

Ladda hem rapporten: AD-domar februari 2022