Recension av boken Nya Visselblåsarlagen

Tommy Iseskogs bok Nya Visselblåsarlagen recenseras i tidningen Du & jobbet tillsammans med Sören Ömans bok Visselblåsarlagen.

”Som utfyllnad av lagtext kan den ena eller båda böckerna vara till intresse och nytta för skyddsombud, fackliga funktionärer, juridikstuderande, personer i ledande ställning och  – faktiskt – som om de ”står till förfogande för att vara /…/ är verksamma i aktiebolaget” också åtnjuter lagens skydd om de visselblåser, något som lagstiftaren av allt att döma hoppas på.”

Jan Enqvists recension går att läsa i sin helhet i Du & jobbet, nummer 2, 2022

Beställ Nya Visselblåsarlagen här