Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport mars 2022

Hej alla deltagare,
Våren står för dörren och vi håller tummarna att ni alla hittar efterlängtat solsken att läsa marsrapporten i. Den innehåller följande intressanta AD-domar:

•AD 2022 nr 12, som handlar om skadestånd vid kollektivavtalsbrott när en arbetsgivare är bunden av två kollektivavtal för samma arbeten, s 1

•AD 2022 nr 13, som handlar om medgiven talan – arbetsskyldighet, s 11

•AD 2022 nr 14, som handlar om övergång av verksamhet –
lönefordran, s 13

•AD 2022 nr 15, som handlar om avskedande av arbetstagare anställd vid Samhall, s19

•AD 2022 nr 16, som handlar om tolkning av kollektivavtal avseende arbetstidsförläggning, s 33

•AD 2022 nr 17, som handlar om beräkning av normerat skadestånd enligt 39 § lagen om anställningsskydd, s 43

•AD 2022 nr 18, som handlar om förbud mot förtroendeskadlig bisyssla, s 55

 

Ladda hem rapporten: AD-domar mars 2022