Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport april 2022

Hej alla deltagare i Aktuell Arbetsrätt,
Här kommer månadens domar från Arbetsdomstolen:

• AD 2022 nr 20, som handlar om kollektivavtalstolkning rörande
arbetstidsförläggning, s 1

• AD 2022 nr 22, som handlar om skadeståndsansvar vid
förtroendemissbruk, s 13

• AD 2022 nr 23, som handlar om tillämpligt kollektivavtal, s 17

• AD 2022 nr 24, som handlar om förtroendeskadlig bisyssla, s 31

Ladda hem rapporten: AD-domar april 2022