Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport maj 2022

Hej alla vänner i Aktuell Arbetsrätt!
Här hittar ni de senaste domarna från Arbetsdomstolen:

  • AD 2022 nr 25, som handlar om arbetstagarbegreppet och rätt till semesterförmåner, s 1
  • AD 2022 nr 26, som handlar om företagsrekonstruktion och fordranpå lön, semesterförmåner, kompensationsledighet och sparade semesterdagar, s 7
  • AD 2022 nr 28, som handlar om avbrytande av provanställning, fastställelsetalan och preskription, s 25
  • AD 2022 nr 29, som handlar om företrädesrätt till utökad tjänstgöringsgrad för deltidsbrandman, s 31
  • AD 2022 nr 30, som handlar om stridsåtgärd, s 41
  • AD 2022 nr 31, som handlar om arbetstagares rätt till lön, s 49
  • AD 2022 nr 32, som handlar om avskedande vid påståenden om bl.a. stöld, s 55

Ladda hem rapporten: AD-domar maj 2022