Nu har regeringen fattat beslut om nya LAS-reglerna

Riksdagen har nu (kl 16.33 den 8 juni) antagit propositionen med förslag om ändringar i främst lagen om anställningsskydd, facklig förtroendeman och uthyrningslagen. De nya reglerna träder i kraft den 30 juni men ska inte tillämpas förrän den 1 oktober 2022. I punktform handlar lagändringarna om följande.
1. Heltid som norm.
2. Särskild visstidsanställning med nya regler för konvertering och företrädesrätt.
3. Sakliga skäl i stället för saklig grund vid uppsägning av personliga skäl.
4. Omplacering.
5. S k hyvling (sänkt sysselsättningsgrad).
6. Turordning vid arbetsbrist.
7. Tvist om en uppsägnings giltighet.
9. Särskilt skydd för facklig förtroendeman vid uppsägningstvist.
10. Rätt för långtidsinhyrd att bli erbjuden tillsvidareanställning i kundföretaget.

Och så en massa detaljer!

På TIAN-dagen den 25 augusti går Tommy igenom alla dessa förändringar!

Förbeställ Tommys  nya bok ”Nya LAS-regler 2022”, som går till tryck i dagarna!