Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport juni 2022

Hej alla deltagare! Vi passar på att önska er alla en riktigt härlig sommar med de senaste domarna från Arbetsdomstolen. Månadsrapporten innehåller följande domar:

• AD 2022 nr 33, som handlar om sympatiåtgärd eller politisk stridsåtgärd, s 1

• AD 2022 nr 34, som handlar om uppsägning av arbetstagare med
nedsatt arbetsförmåga, s 17

• AD 2022 nr 35, som handlar om uppsägning vid arbetsoförmåga, s 33

Ladda hem rapporten: AD-domar juni 2022