Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport januari 2023

Vi alla i Team Iseskog tackar vår kära Magdalena för alla fantastiska år hos oss! Vi önskar dig all lycka i ditt nya jobb och framtiden 💖 Här kommer de första AD-domarna från 2023 i och med januaris månadsrapport.

Januarirapporten innehåller följande domar:

• AD 2022 nr 2, som handlar om avskedande vid påstådd misskötsamhet och arbetstagarens rätt till lön vid ogiltigförklaring av avskedande, s 1

• AD 2022 nr 3, som handlar om kollektivavtalstolkning, s 21

• AD 2022 nr 4, som handlar om rätt till lön, s 31

• AD 2022 nr 5, som handlar om preskription av

diskrimineringsersättning, s 35

• AD 2022 nr 6, som handlar om behörig domstol, s 49

Här kan du ladda ner din AD-domarna för januari 2023! MRjan2023