Tommy medverkar i Samhällsvetarpodden

”Samhällsvetarpodden pratar med juristen och arbetsrättsexperten Tommy Iseskog om hur man ska förstå begreppet vandel såväl kopplat till offentliga tjänstemän som bristande vandel som orsak till tex utvisning, och hur begreppet bör användas, och inte användas.

Vandelsbegreppet har plötsligt kommit i den politiska hetluften. Regeringen vill disciplinera utländska medborgare genom att införa bristande vandel i fler sammanhang. Men bristande vandel blev också aktuellt när statsministerns närmaste man, PM Nilsson ljög för polisen om sitt ålfiske. Vi benar i begreppet med en som kan – det vill säga Tommy Iseskog.”

Till podden