Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport mars 2023

Hej alla deltagare i Aktuell Arbetsrätt,
Här kommer månadens domar från Arbetsdomstolen:

  • AD 2023 nr 11, som handlar om provocerad uppsägning, s 1
  • AD 2023 nr 12, som handlar om anställningsavtal och rätt till lön, s 13
  • AD 2023 nr 13, som handlar om förhandlingsskyldighet inför anlitande av bemanningsföretag, s 19
  • AD 2023 nr 14, som handlar om förhandlingsskyldighet enligt 10 § medbestämmandelagen, s 25
  • AD 2023 nr 18, som handlar om egen uppsägning, s 29
  • AD 2023 nr 20, som handlar om primär förhandlingsskyldighet före beslut att visstidsanställa arbetstagare, s 35

Ladda hem rapporten: AD-domar mars 2023