Digital arbetsmiljöförelsning 5 maj

Arbetsmiljöansvar i dagens arbetsliv (kl 09.00 – 12.00) av och med Tommy Iseskog

På seminariet avhandlas främst

–      begreppen arbetsmiljö och arbetsmiljöansvar,

–      innebörden av arbetsmiljölagens allmänt hållna krav ”vidta alla åtgärder som              behövs” i syfte att förebygga ohälsa och olycksfall,

–      konkretisering av arbetsgivarens ”arbetsmiljöarbetsuppgifter”,

Läs mer här!