Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport April 2023

Hej alla deltagare i Aktuell Arbetsrätt,
Här kommer månadens domar från Arbetsdomstolen:

•AD 2023 nr 21, som handlar om domstols behörighet i arbetstvist, s 1

•AD 2023 nr 24, som handlar om ogiltigförklaring av uppsägning –

företagsledarundantaget, s 7

•AD 2023 nr 25, som handlar om konkurrerande kollektivavtal, s 29

Ladda ner månadsrapporten MRapril2023