Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport maj 2023

Hej alla deltagare i Aktuell Arbetsrätt!

Här kommer rapporten med maj månads domar från Arbetsdomstolen

• AD 2023 nr 26, som handlar om primär förhandlingsskyldighet, s 1

• AD 2023 nr 29, som handlar om uppsägningsförbudet vid övergång

av verksamhet, s 13

• AD 2023 nr 32, som handlar om offentliganställdas yttrandefrihet och

disciplinpåföljd, s 27

• AD 2023 nr 33, som handlar om kollektivavtal om tidsbegränsad

anställning vid personlig assistans, s 33

• AD 2023 nr 34, som handlar om hindrande av skyddsombud, s 4

Ladda ner månadsrapporten här: MRmaj2023