Arbetsrättslig Intensivutbildning

 

Intensivutbildning Steg 1 – ”Grundläggande arbetsrätt”
26, 27 och 28 september &
17 och 18 oktober
Tentamen 28 oktober

Utbildningen ger dig djupgående kunskaper i arbetsrätt och omfattar arbetsrättens centrala delar – den kollektiva arbetsrätten, anställning, anställningsavtal, anställningsskydd, uppsägning, medbestämmande, arbetsmiljö, diskriminering, likabehandling, facklig förtroendeman, arbetstid och kvittning. Du lär dig tillämpa regler som stärker dig i din roll när du behöver agera i arbetsrättsliga frågor.

Utbildningen passar dig som redan har teoretisk kunskap eller några års arbetslivserfarenhet och för dig som behöver repetition av de arbetsrättsliga områdena.

Undervisningen genomförs i seminarieform under 3 + 2 dagar samt 1 dags tentamen för den som önskar. Föreläsningar fullmatade med fakta och kunskap varvas med exempel från AD-domar. Utöver föreläsningarna jobbar vi med praktikfall. Utbildningen är på alla sätt intensiv, men det brukar uppstå en mycket fin gemenskap! De gemensamma måltiderna på Krusenberg Herrgård ger goda möjligheter till att också prata om annat än arbetsrätt (även om det kan bli arbetsrätt till såväl förrätt som varmrätt och dessert). Du får möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med övriga deltagare, det bygger ett värdefullt personligt nätverk.

Jag hoppas att vi ses på Krusenberg Herrgård i september!


Tommy Iseskog

Läs mer här!