TIAN-dagen 2024!

Varmt välkommen till årets TIAN-dag den 19 september!

Tommy går igenom det gångna årets intressantaste AD-domar som bla handlar om

  • Indirekt diskriminering genom tillämpning av ”neutralitetspolicy” i fråga om religiösa symboler (AD 2023 nr 71)
  • Krav på vaccination mot Covid-19 och arbetsledarens arbetsledningsrätt (AD 2023 nr 75)
  • Uppsägning vid sjukdom och diskriminering vid bristande tillgänglighet (AD 2024 nr 12)

Läs mer och boka här!