Trots protester!

Regeringen har nu utformat en lagrådsremiss med förslag om tydliga skärpningar av diskrimineringslagen vad gäller s.k. aktiva åtgärder. Detta intetsägande uttryck används för att beskriva …
Läs Mer

2016-01-26

Visselblåsarlag – till vilken nytta? Regeringen har nu utformat en lagrådsremiss med förslag om en visselblåsarlag. Tanken med den nya lagen är att visselblåsare ska …
Läs Mer