Trots protester!

Regeringen har nu utformat en lagrådsremiss med förslag om tydliga skärpningar av diskrimineringslagen vad gäller s.k. aktiva åtgärder. Detta intetsägande uttryck används för att beskriva …
Läs Mer