Nyinspelning av e-föreläsningar

E-föreläsningarna Förbud mot diskriminering, Anställningsavtal och Anställningsskydd har uppdaterats till följd av att LAS-åldersreglerna i lagen om anställningsskydd ändrats från och med den 1 januari …
Läs Mer

Tommys Tillfälliga Tankar

Uppdraget att modernisera arbetsrätten I april beslutade regeringen om utredningsdirektiv med den pretentiösa rubriken modernisera arbetsrätten. Från en journalistisk utgångspunkt skulle man utan tvekan kunna …
Läs Mer