Den nya laguppställningen

Statsministern har presenterat sin laguppställning. ”Startelvan” (om fotbollsspråket tillåts) består av 24 spelare, lika många kvinnor som män. Numerären förklaras inte enbart av behovet av ministrar. Det har också haft betydelse att få en bra fördelning mellan de båda regeringspartierna.

Regeringsförklaringen är ett gediget dokument. Så brukar det vara när ett regeringsskifte har inträffat. Regeringsförklaringen innehåller – också som sig brukar vid dylika tillfällen – ett konstaterande att landet är i ett allvarligt tillstånd. Sedan kommer en lång katalog med punkter som den nya regeringen avser att ta tag i, arbeta med och/eller genomföra under mandatperioden. Det råder alltid en stor osäkerhet i just detta hänseende, dvs avser man att genomföra något eller handlar det bara om att man ser problemet och tänker fundera på saken.

Inom arbetsmarknadsområdet nämns ett stort antal sådana punkter, nämligen

  • Arbetslösheten bland unga,
  • Minskade sjuklönekostnader för arbetsgivare,
  • Svenska löner och villkor vid arbete i Sverige,
  • Stopp för missbruk av tidsbegränsade anställningar,
  • Arbetslöshetsförsäkringen,
  • Lönekartläggning varje år,
  • Heltid ska vara norm, deltid ska vara möjlighet,
  • En tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen,
  • Offentlighetsprincip och meddelarskydd i privata företag inom skattefinansierad verksamhet,
  • Reformerad sjukförsäkring.

Det blir Ylva Johansson som ska chefa på Arbetsmarknadsdepartementet! En nygammal bekantskap i regeringskorridorerna. Vad hon tänker om och i dessa frågor är relativt oklart idag, men jag lovar att hålla koll på Ylva!

För att återvända till fotbollssnacket kan konstateras att det blir intressant att se om det kommer att tändas några bengaliska eldar på vänstra ståplatsläktaren. Måhända har publiken där redan fått tillträdesförbud!?

Tommy