Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport mars 2024

Hej bästa deltagare i Aktuell Arbetsrätt!

Mars månads månadsrapport innehåller följande domar från EU-domstolen

  • C-649/22, som handlar om likabehandlingsprincipen vid uthyrning, s 1
  • C-740/22 som handlar om behandling av personuppgifter vid bakgrundskontroll före anställning, s 21

Ladda hem rapporten: MRmars2024