Tommys Tillfälliga Tankar

Arbetsvillkorsdirektivet kommer nu att implementeras i svensk rätt – vad innebär detta i praktiken? År 2019 antog EU ett nytt direktiv om anställningsvillkor – arbetsvillkorsdirektivet …
Läs Mer