Nyinspelning av e-föreläsningar

E-föreläsningarna Förbud mot diskriminering, Anställningsavtal och Anställningsskydd har uppdaterats till följd av att LAS-åldersreglerna i lagen om anställningsskydd ändrats från och med den 1 januari …
Läs Mer