Nyinspelning av e-föreläsningar

E-föreläsningarna Förbud mot diskriminering, Anställningsavtal och Anställningsskydd har uppdaterats till följd av att LAS-åldersreglerna i lagen om anställningsskydd ändrats från och med den 1 januari 2020.

I föreläsningen Förbud mot diskriminering har också kommentarer av nya intressanta domar (bl.a. den s.k. handhälsningsdomen) tillkommit.

I föreläsningen Anställningsavtal handlar uppdateringen främst om nya regler om och förutsättningar för tidsbegränsade anställningar av äldre arbetstagare.

I föreläsningen Anställningsskydd kommenterats ingående det nya systemet för uppsägning av arbetstagare som har uppnått eller passerat LAS-åldern; en uppsägning som inte behöver vara sakligt grundad.

Med detta vill vi önska Er ett riktigt Gott Nytt År!