TIAN-dagen 2024

Varmt välkommen till årets TIAN-dag den 19 september! Tommy går igenom det gångna årets intressantaste AD-domar som bla handlar om Indirekt diskriminering genom tillämpning av …
Läs Mer

Arbetsrättslig 5-dagarsutbildning med möjlighet till tentamen

Utbildningen ger dig djupgående kunskaper i arbetsrätt och omfattar arbetsrättens centrala delar – den kollektiva arbetsrätten, anställning, anställningsavtal, anställningsskydd, uppsägning, medbestämmande, arbetsmiljö, diskriminering, likabehandling, facklig förtroendeman, arbetstid och …
Läs Mer