TIAN – Tommy Iseskogs Arbetsrättsliga Nyhetsbrev

 

Vi är mycket glada att kunna erbjuda alla gamla TIAN-kunder fortsatt abonnemang på ett oförändrat nyhetsbrev med 21 nummer/år! Här informerar och kommenterar Tommy Iseskog alla utredningar, förslag, lagnyheter, samtliga AD-domar och viktiga domar från EU-domstolen inom det arbetsrättsliga området. Vi välkomnar varmt även nya kunder att abonnera på Tommy Iseskogs Arbetsrättsliga Nyhetsbrev.

Vi har från årsskiftet tagit över TIAN i egen regi. Det hela har gått snabbt och vi kommer att påbörja arbetet med att bygga en plattform att lägga det historiska materialet på. Alla tidigare nummer av TIAN med alla artiklar sedan TIAN digitaliserades.

Läs mer här!