Missbruk och anställningsskydd – nyutkommen och reviderad bok!

Tommys nyreviderade bästsäljare har fått fina recensioner hos Bibliotekstjänst.

Recensionsutdrag från Bibliotekstjänst

BTJ-häfte nr 6, 2024

Lektör Anders Kjellberg

…” Den välkände arbetsrättsexperten Tommy Iseskog utreder arbetsgivarens ansvar att agera när det framkommer att anställda missbrukar alkohol eller andra droger. Missbruket kan ses ur ett arbetsmiljö- och rehabiliteringsperspektiv, men det kan också få konsekvenser för arbetstagarens anställning. Förutom arbetsmiljölagen och lagen om anställningsskydd redogör författaren för andra relevanta lagar och föreskrifter. Det ger en god vägledning av det rättsliga läget vid alkohol- och annat drogmissbruk…”…

…” Missbruk och anställningsskydd är en värdefull handbok för arbetsgivare och fackligt förtroendevalda som har att hantera dessa frågor.”…

Beställ din bok här!