Våra WebbTV-föreläsningar visas på kompetensmässan 2014 den 11-12 november

Vi kommer att delta på Kompetensmässan på Filmstaden Sergel vid Hötorget i Stockholm den 11-12 november!

Vi visar exklusivt ett antal hela WebbTV-föreläsningar med Tommy Iseskog i salong 14, onsdag den 12:e. De kommer att rulla hela dagen enligt schema nedan, ingen anmälan behövs innan och WebbTV-föreläsningarna är kostnadsfria!

Mer information hittar Du på KompetensMässans hemsida.

Vi hoppas att vi ses på KompetensMässan 2014!

[spb_column width=”1/6″ el_position=”first”] [/spb_column] [spb_image image=”1313″ image_size=”full” frame=”noframe” intro_animation=”none” animation_delay=”200″ fullwidth=”no” lightbox=”no” link_target=”_self” caption_pos=”hover” width=”2/3″] [spb_column width=”1/6″ el_position=”last”] [/spb_column] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

 

[/spb_text_block] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

WebbTV-föreläsningar med Tommy Iseskog i salong 14 onsdag den 12:e november

Schema

09.00 – 09.50    Skydd mot diskriminering

Skyddet mot diskriminering i arbetslivet finns i den allmänna diskrimineringslagen men också i viss speciallagstiftning, t.ex. föräldraledighetslagen. I föreläsningen om skydd mot diskriminering tar Tommy Iseskog lagstiftningens uppbyggnad och innehåll till skydd mot diskriminering och trakasserier samt främjande av likabehandling

09.50 – 10.45    Medbestämmande

Lagen om medbestämmande (MBL) har myntat begrepp som aktiv och passiv informationsskyldighet, editionsplikt samt primär och sekundär förhandlingsskyldighet. I föreläsningen om medbestämmandelagen beskrivs dessa begrepp och de olika skyldigheter i samverkanshänseende som en arbetsgivare har i praktiken inför och vid beslutsfattande.

10.45 – 11.20   Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta handlar om att kvalitetssäkra arbetsmiljöarbetet. I föreläsningen om systematiskt arbetsmiljöarbete behandlas de olika moment som måste ingå i ett arbetsmiljöarbete som bedrivs systematiskt, hur reglerna ska hanteras praktiskt och betydelsen av kopplingen mellan arbetsmiljö och verksamhet.

11.20 – 12.15   Uppsägning av personliga skäl

föreläsningen om uppsägning av personliga skäl fördjupas resonemanget om och kring det s.k. sakliggrundbegreppet med krav på misskötsel, medvetenhet och skada. Vilka beteenden kan motivera uppsägning av personliga skäl? Hur ska arbetsgivaren hantera en misskötselsituation? I föreläsningen beskrivs också arbetsgivarens omplaceringsskyldighet före uppsägning av personliga skäl.

12.15 – 13.10   Chefens arbetsmiljöansvar

Chefen har ett personligt straffansvar vad gäller arbetsmiljö. I föreläsningen om chefens arbetsmiljöansvar beskrivs detaljerat arbetsgivarens olika skyldigheter i den dagliga verksamheten (arbetsmiljöarbetsuppgifter), hur delegering av dessa uppgifter kan och bör genomföras samt innebörden av begreppet arbetsmiljöbrott. Reglerna om sanktionsavgifter avhandlas också i föreläsningen.

13.10 – 13.45   Kollektivavtal

föreläsningen om kollektivavtal beskrivs den svenska modellen för avtal på arbetsmarknaden, de formkrav som gäller för kollektivavtal och efter vilka principer som kollektivavtal ska tolkas. Föreläsningen beskriver även vad som avses med fredsplikt och kollektivavtalets betydelse för s.k. utanförstående arbetstagare.

13.45 – 14.30   Avskedande

föreläsningen om avskedande avhandlas i detalj vilka ageranden från en arbetstagares sida som kan motivera att arbetsgivaren genom ett avskedande avbryter anställningen med i praktiken omedelbar verkan. Ett avskedande kan grundas på förtroendemissbruk eller andra handlingar, som kan sägas vara allmänt förtroendeförbrukande.

[/spb_text_block]