Ny viktig bok om Missbruk & Anställningsskydd

Missbruk av alkohol och andra droger hos arbetstagare påverkar arbetstagarens förmåga och möjligheter att utföra sitt arbete­. Vidare medför ett alkohol- eller annat drogmissbruk alltid en arbetsmiljöpåverkan med avseende på andra medarbet­are på missbrukarens arbetsplats. Av bl.a. dessa skäl har arbetsgivaren anledning att fundera över sin roll och sitt ansvar när alkohol eller annat drogmissbruk förekommer på en arbetsplats.

Naturligtvis är inte missbruk av droger i första hand eller främst en fråga om tillämpning av rättsregler. De medicinska, sociala­ och medmänskliga aspekterna är självklart, för såväl individ som organisation, överordnade de rättsliga aspekterna. Likväl är det viktigt för arbetsgivare och arbetstagare att klarhet råder om de arbetsrättsliga spelreglernas innehåll och att en korrekt regeltillämpning förekommer som en del i arbete och ansträngningar att rehabilitera, bota och förebygga.

Till vår bokhandel!