Rättsstatens dilemma

Terrorhändelserna i Paris påminner oss än en gång om rättsstatens dilemma i fråga om hanteringen av människor som ”inte följer spelreglerna”. Påpekandet kan naturligtvis förefalla en aning futtigt mot bakgrund av just Parishändelserna. Samtidigt påminns rättsstaten på ett oerhört brutalt sätt om detta dilemma, när terrorn tar sig sådana uttryck som i Paris.

Den grundläggande rättsfilosofiska frågan handlar alltså om hur rättsstaten ska bemöta mänskligt agerande som har helt andra utgångspunkter och helt andra motiv än de utgångspunkter och motiv som rättsstaten bygger sina lagar och principer på. Det sagda handlar främst om vilken typ av straff som rättsstaten får använda (och där råder ju som bekant vissa delade meningar om t ex dödsstraffet) och vilka sanktioner som över huvudtaget kan ha en preventiv effekt.

Läs hela artikeln här