Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport januari 2017

Hej alla vänner i Aktuell Arbetsrätt!
Här kommer rapporten för januari 2017 som innehåller följande domar:

• AD 2017 nr 1, som handlar om uppsägning eller avskedande, s 1
• AD 2017 nr 2 som handlar om rättegångshinder och
skiljeavtal, s 7
• AD 2017 nr 3, som handlar om uppsägning av personliga skäl, rätt
till lön under tvistetid och fastställelsetalan, s 11
• AD 2017 nr 4, som handlar om rätt till lön, s 25
• AD 2017 nr 5, som handlar om kollektivavtalstolkning, s 37
• AD 2017 nr 6, som handlar om kollektivavtalsbrott och
konkurrerande kollektivavtal, s 47

Ladda hem rapporten: AD-domar januari 2017