Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport april 2018

Hej alla Aktuell Arbetsrättdeltagare!
Nu i maj kommer rapporten med samtliga AD-domar som avkunnats i april 2018:

  • AD 2018 nr 19, som handlar om direkt eller indirekt diskriminering på grund av religion, s 1AD 2018 nr 20, som handlar om kollektivavtalstolkning, s 9
  • AD 2018 nr 22, som handlar om brott mot sekretessavtal, s 17
  • AD 2018 nr 23, som handlar om kollektivavtalstolkning – anställningsform, s 25
  • AD 2018 nr 24, som handlar om beslut av Statens överklagandenämnd – konkludent anställning, s 31
  • AD 2018 nr 25, som handlar om brott mot lojalitetsplikten i ett anställningsavtal samt brott mot företagshemlighetslagen, s 41

 

Ladda hem rapporten: AD-domar april 2018 

Vi ses nästa gång i juni i Sundsvall, Göteborg, Stockholm och Skellefteå!