Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport november 2018

Hej alla deltagare i Aktuell Arbetsrätt!
Här kommer rapporten med samtliga AD-domar som avkunnats i november 2018:

• AD 2018 nr 69, som handlar om tolkning av kollektivavtal –
ordalydelseprincipen, s 1
• AD 2018 nr 74, som handlar om avslutande av provanställning för
gravid kvinna – diskriminering, s 11

Ladda hem rapporten: AD-domar november 2018