Aktuell Arbetsrätt: Månadsrapport februari 2019

Hej alla deltagare i Aktuell Arbetsrätt!
Här kommer rapporten med samtliga AD-domar som avkunnats i februari 2019:

• AD 2019 nr 8, som handlar om beräkning av anställningstid vid
turordning och efter verksamhetsövergång, s 1
• AD 2019 nr 9, som handlar om chefs behörighet att träffa bindande
avtal, s 19
• AD 2019 nr 10, som handlar om kollektivavtalstolkning och
kollektivavtalsbrott, s 31
• AD 2019 nr 12, som handlar om uppsägningstid för verkställande
direktör – vitesförbud, s 43

Ladda hem rapporten: AD-domar februari 2019